qul

qul
1.
is.
1. Qədim dövrlərdə: müharibədə əsir tutulub satılan adam. Neçə qul azad elədim; Qəsd etmədim cana, Nigar! «Koroğlu».
2. Xidmət üçün satın alınmış adam; hər cür istehsal vasitəsi və hüquqdan məhrum olan və tamamilə öz sahibinin ixtiyarında olub, bir mal kimi alınıb satılan adam; kölə. Spartakın rəhbərliyi altında qədim Romada qulların üsyanı olmuşdu. – Sərir hökmdarı rəiyyətini öz qulu hesab edərdi. A. B.. Cəllad yanıb od olsa da, külə dönməz arzular; Təbiətin ana qəlbi qul doğmamış insanı! S. V.. // köhn. Nökər, xidmətçi. Bir xidmət edən qulam sənə mən. X.. <İskəndər:> İndi mən sənə nökərəm, mən sənə qulam, gəl, gəl barışaq. C. M.. Hər qəhrəmanın qulu meydanın arxasında ağası üçün ehtiyat atlar saxlamışdı. M. S. O.. Qul etmək məc. – əsir etmək, valeh etmək, tamamilə ixtiyarını əlindən almaq. Götür niqabı və xalqı qul eylə hüsnünə kim; Məlahət əhlinə sənsən əmirü, sənsən şah. Nəs.. Qul olmaq – tabe olmaq, boyun əymək.
3. məc. Öz iradəsini, hərəkətlərini tamamilə bir şeyə, ya başqasına tabe etmiş adam. Öz adətlərinin qulu.
2.
is. Tənha yerlərdə və qaranlıqda vahiməyə düşən adamın gözünə canlı kimi görünən qorxunc xəyal; qulyabanı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Qüləbənd — Infobox Settlement name =Qüləbənd settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Ujar leader title = leader name …   Wikipedia

  • qulənçər — (Oğuz) bax qulançar. – Qulənçər çox yiməli şeydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qul-qaravaş — top. Nökərlər, xidmətçilər. <Hacı Murad:> . . Yanında qul qaravaş ilə qonaqlığa gedəndə, cəmi arvadlar ona həsrət aparacaqlar. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • QUL — Ulm, Germany (Regional » Airport Codes) * Can you tell me the swell observed at (Place or coordinates)? (Academic & Science » Amateur Radio) …   Abbreviations dictionary

  • qul — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : North Bolivian Quechua Macrolanguages : Identifier : (ISO 639 3) : que Macrolanguages : Name : Quechua… …   Names of Languages ISO 639-3

  • QUL — abbr. radio code: swell observed …   Dictionary of abbreviations

  • qül — (Qax) uçurum …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qul — ə. qulyabanı. Quli biyaban qulyabanı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məqul — sif. <ər.> köhn. Ağıllı, ağlabatan, ağlauyğun. Məqul söz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirəqul — (Tovuz) arabanın qabaq tərəfində arabaçının oturduğu taxta …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”